OVER DEZE WEBSITE

Disclaimer


Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Mirage Lasergroup zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Mirage Lasergroup stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website wordt door Mirage Lasergroup met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Mirage Lasergroup aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Mirage Lasergroup garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Mirage Lasergroup en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor informatief gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor commercieel gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirage Lasergroup niet toegestaan.

Deze website is powered by Proactive Websites & Networking

Mirage Laser GroupInformatieServiceOver Deze WebsiteSpecial EffectsWater SpecialsLasershowLinks
De naam Mirage
Over Mirage
Scholen
Social Media
Stage bij Mirage
Werken bij Mirage
Lasershow Foto's
Lasershow Kleuren
Schemertijden
Laser Reparatie Service
Laser Verhuur
Laser Verkoop
Ponton Verhuur
Disclaimer
Mirage
CO2 Effecten
Fog Screen
Laser Gloves Laser Handschoenen
Laser Led Array
Rook Effecten
Skyrose verhuur
Sparxtar en Sparkular verhuur
Zoeklicht verhuur
Fonteinen en Watershows
Waterscherm
Waterschild
Waterval

Laserprojectie
Lasershow Combinatie Shows
Lasershow Laserpresentatie
Lasershow Live Acts
Laserreclame
Laserstralen in de lucht
Tijdcode Showcontrol
Uitlichten en Aanlichten van Gebouwen
www.lasergroup.nl
www.lasershow-info.nl
www.laserstraal.nl
www.Mirage.nu
www.special-fx.eu